- Q-System

Vi bygger en bro med Vedum Kök & Bad

  • Det nya lagret med många leveransportar

  • Den inbyggda bron, som förbinder de två byggnaderna på var sida om järnvägen.

  • Inne i bron är det monterat 2 parallella rullbanor för transport av pallar fram och tillbaka.

  • Pallar till hissen kan komma från 3 olika riktningar

I september månad utvidgade Vedum Kök & Bad sitt lager med en ny lagerbyggnad på 11.000 m2.

Målet med utbyggnaden var en förutsättning Vedum Kök för att möjliggöra en fortsatt vidareutveckling av produktionen, att öka volymen och en förbättrad logistik.

Utmaningen
Det nya lagret är placerad öster om deras befintliga fabrik - på den andra sidan av järnvägen, vilket har gett några speciella utmaningar för hela projektet. För att transportera produkterna mellan produktionsdelen och lagerdelen så har man varit tvungen att bygga en 80 meter lång bro, 8 meter over järnvägsspåren. 

Lösningen
Här kommer Q-Transportmateriel /Q-System in i bilden. Vi har producerat och  installerat en 8 meter hög hiss i båda byggnaderna och förbundet dom med drivna pallrullbaner på bron. På detta vis kan man nu enkelt transportera pallar från den ene byggnaden till den andra.Grundat på  våra moduluppbyggda logistiklösningar var det enkelt att koppla de nya modulerna samman med  Vedum Köks existerande lösningar från Q-System, som bl.a. innehåller förardrivna transfervagnar, många kilometer odrivna rullbanor i en och två våningar och även drivna pallrullebanor.

Med den nya utbyggnaden man nu gjort får Vedum Kök & Bad plats för 10.000 extra pallar, som ju vill bli transporterade på Q-System rullbanor. Anläggningen är inte än i full drift, så vi vill därför berätta mer vid en senare tidpunkt.

Se video här