Den svenska marknaden bidrar bra till Q-Systems positiva resultat i 2016 - Q-System

Den svenska marknaden bidrar bra till Q-Systems positiva resultat i 2016

  • En stor sängtillverkare återigen hade valt Q-System som leverantör av två nya produktionslinjer

  • Vi har byggt transportlösningar till pallar i fryshus hos Unilever

  • Transportsystem i flera nivåer hos Toyota Handling i Mjölby

 

Sedann Q-Transportmateriel / Q-System år 2011 etablerade eget dotterbolag i Sverige har försäljningen  på den svenska marknaden ökat med över 100% på årsbasis.

2016 har också bidraget fint till resultatet, då dotterbolaget har "landat" många stora ordrar i olika typer av brancher och då inte minst i säng- och träindustrin. Redan i januari kunde Göran Svanberg från Q-System Sverige AB berätta, att en stor sängtillverkare återigen hade valt Q-System som leverantör av två nya produktionslinjer samt  att vara behjälpliga med att flytta fyra befintliga produktionslinjer. De nya produktionslinjerna består av flera specialkonstruerade enheter, som har varit utvecklingsprojekt, men som har fungerat perfekt, sedan anläggningen blev tagen i bruk efter sommaren.

”Vi är riktigt bra på speciallösningar och till att anpassa oss efter kundens behov – det är där, våran verkliga styrka ligger,” berättar Göran Svanberg

"Våra projekt under 2016 spänner över många olika brancher – och transportgods. Vi har byggt transportlösningar till betongelement hos ST:Eriks Betong, till pallar i fryshus hos Unilever och till transport och palletering av tumma plåtburkar hos Emballator Ulricehamns Bleck .

Vi har också leverat en lösning för pallsortering/hantering hos Stackes Hydraulik, ett transportsystem i flera nivåer hos Toyota Handling i Mjölby, och en skräddarsydd lösning hos Hedlunds Papper, så de nu kan hantera de speciella IKEA wellpallar – alla samman är lösningar, som inneburit specialenheter för att kunna lösa det speciella förhållande, som gör sig gällande hos den enskilde kunden.

Det ligger många nya spännande projekt runt hörnet, så vi förväntar oss att vi går ännu ett gott år till mötes” avslutar Göran Svanberg.