- Q-System

3-stjärnor till vårat nya AGV-koncept

  • Här är den nya AGV

  • Om du har lust kan du också få den i Ferrari-röd

Vårat logistikprogram är som bekant baserat på modulprincipen, enkelt förklarat är att alla typer av våra transportörer kan sättas samman likt Lego klossar. Fram till nu har programmet omfattat en stort utbud av linjära rälsbundna AGV;er, ofta betecknade transfervagnar, och med kompletteringen av programmet med de nya AGV;erna, är programmet nu heltäckande.

AGVen skräddarsys till den enskilda verksomheten.
Det nya är, att AGV-konceptet är uppbyggt som en matrix, och utifrån varje enskild kunds behov så kan man enkelt välja mellan olika möjligheter både gällande det mekaniska uppbyggandet som navigationsmetoden.

AGVens  transportbana, som funktionellt ska passa till verksamhetens övriga bansystem, kan därför vara rullar, kedjer, band etc.

AGVen är utrustad med en specialdesignad styrenhet, betäcknat  "Q1-Control",  som styr både körningen, banenheten för av- och pålastning av gods och säkerhetsscannern i körriktningarna.  AGVens Q1-styring kommunicerar med verksamhetens WMS eller MESH system, där AGVen får instruktioner var han ska hämta/lämna gods.

Navigationssystemet väljes också utifrån utifrån verksamhetens behov;   d.v.s.  ska enheten köra i bestämda turer, eller ska den köras villkorslöst som en robot.  Man kan välja lösningen med optisk eller magnetisk slinga på golvet med tillhörande sensorer för stoppositioner eller en lösning med induktiva givare i golvet.  Till de mera avancerade navigationslösningarna, som ingår i konceptet, kan nämnas laser, magnetpunkter eller konturnavigation; lösningar, som används, när AGVen fungerar som robot och inte kör i fasta turer.

AGVen är batteriedriven, men också här finns det flera möjligheter, som väljes utifrån olika kriterier, körtimmar, godsets vikt, körning i bemannade/obemannade område m.m. Där är därför många valmöjligheter och nivåér, vilket gör att du som kund  får exakt  den lösning, som passar till ditt behov - och till ett mycket lägre pris än traditionella AGVer.